กำลังโหลดหน้าเพจ

หมวดหลักเรื่องเล่าจากนายแทม

หมวดย่อย
กิจกรรมอ่าน
กลุ่มแฟนเพจแนะนำ แนะนำเพจของตัวเองก่อน
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องจากโซเชียล :
ทดสอบ

ทดสอบ

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 18:56 น.

ในฐานะที่ผมเป็นคาทอลิก และได้พบเห็นว่า ในกลุ่มคริสตังไทย ยกมือขึ้น !

มีคริสตังจำนวนมากที่โพสต์ว่า “อย่าพูดเรื่องการเมืองในกลุ่ม เพราะไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า”

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง คือ

1. เรื่องการเมืองกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้อง “คุย” เพราะตลอดไบเบิลนั้น พูดถึงการปกครอง การเมืองของมนุษย์กับมนุษย์มาเสมอ โมเสส - ดาวิด - โซโลมอน - อียิปต์ - ฟาริสี - ทิโมธี - วิวรณ์

 

2. การเมือง คือ สงครามระหว่างอำนาจของมารซึ่งครอบครองโลก กับ ฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งครอบครองจิตวิญญาณ

สงครามนี้เกิดขึ้นอยู่ในทุกวินาที และ สะท้อนออกมาผ่าน “การใช้อำนาจ” ผ่านการปกครองด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

เช่น

กฏหมาย , จารีตประเพณี , ศาสนา , ระบบการเงิน, ระบบการศึกษา ฯลฯ

โดยมีเราทุกคนเข้าร่วมรบผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แต่ละคนก็สลับกันแพ้และชนะตามกำลัง

นักการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามต่อพญามาร เพราะใจกลัวตาย ก็จะยกมือสนับสนุนผู้นำอธรรม

สำนักข่าวที่พ่ายแพ้สงครามต่อพญามาร เพราะใจเกรงกลัวอิทธิพล ก็จะปกปิดการนำเสนอข่าว

ศิลปินที่พ่ายแพ้สงครามต่อพญามาร เพราะใจกลัวงานจะหาย ก็จะเพิกเฉยต่อความอยุติธรรม

คริสตังที่พ่ายแพ้ต่อสงครามต่อพญามาร เพราะไม่มีปรีชาญาณในความรักมากพอจะเข้าใจสงครามนี้ ก็จะกล่าวว่า พระเจ้าไม่เกี่ยวกับการเมือง

แม่ค้าที่พ่ายแพ้สงครามต่อพญามาร เพราะใจไม่อดทนต่อความโลภ ก็จะขึ้นราคาอาหารและลดปริมาณลงในโครงการจ่ายคนละครึ่ง

 

3. แต่เพราะภาพการถกเถียงเรื่องการเมืองที่เราคุ้นเคย ในทีวี - เฟสบุค - ทวิตเตอร์ - ยูทูป

มีที่นั่งสำหรับสองฝ่าย มีพิธีกรคอยยุ คอยปราม คอยขยี้ คอยเสี้ยม หรือ มีสภาอันสวยงาม มีประธาน มีรองประธาน มี สส.

แต่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเปิด “ที่นั่งของพระเจ้า” ให้ด้วยในระหว่างการถกเถียง

การถกเถียงจึงเจือปนไปด้วยโทสะ (ซึ่งผมก็เป็น) โมหะ ตามวิสัยของมาร และ มันจะชักนำให้ไปจบที่ความโกรธแค้น

เรื่องการเมืองจึงไม่น่าคุย ถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นประธานในการพิจารณาญัตติ และ ข้อถกเถียง

 

ถ้าเรากำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของกฏหมายใหญ่หละ อะไรจะเกิดขึ้น ?

เมื่อพระเจ้าเป็นความรัก ในความรักมีความเท่าเทียม มีเสรีภาพ มีความเสมอภาพ และ ภราดรภาพ (หนึ่งเดียว)

มาตรากฏหมายจะถูกแก้ไขให้ “ทุกชนชั้น” ได้รับความรัก ความเคารพ อย่างสมดุลกัน

ผู้ที่มาคนแรก จะเป็นคนสุดท้าย และ ผู้ที่มาสุดท้ายจะกลายเป็นคนแรก

โดยความรักและความเคารพจะมาจากการทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับ


หน้าที่ที่ประชาชนในรัฐได้รับมอบหมาย จะสอดคล้องกับความรัก คือ การกระทำคุณให้แก่ผู้อื่นเสมอ (และคุณธรรมของพระเจ้าตามบัญญัติ 10 ประการ)


ทหารจะรับใช้ประชาชน

ไม่ฆ่าประชาชนของตัวเอง

ตำรวจจะรับใช้ประชาชน

ไม่เกี่ยวข้องกับพนัน ยาเสพติด

ข้าราชการจะรับใช้ประชาชน

ไม่ลักทรัพย์ ฉ้อโกง

ประชาชนจะให้ความรักแก่ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการ และ ผู้ปกครอง

รัฐจะได้รับความเคารพจากประชาชน โดยประชาชนจะปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อสวัสดิภาพของรัฐและความเจริญก้าวหน้า

การพิพากษาจะเป็นธรรม อยู่บนพื้นฐานความรัก คือ เพื่อป้องปรามภัย และ ปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดี ให้กลายเป็นดี

บทลงโทษเหมาะสมกับความผิด ไม่เกินขอบเขต

 

นี่เป็นเพียงความคิดคร่าว ๆ ของการที่เราคุยเรื่องการเมืองได้ “โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง”

มันยังละมุนและสวยงามได้ขนาดนี้

 

หากเกิดขึ้นในโลกจริง ๆ (ซึ่งเราพี่น้องรู้อยู่แล้วว่า วันหนึ่งการปกครองพระคริสต์จะมาถึง หลังจากผ่านพ้นวันพิพากษา) ก็จะทำให้แผ่นดินนั้น ๆ มีปัญหาในโครงสร้างอำนาจ และ ปัญหาของประชากรน้อยมาก ๆ

ตัวอย่างที่ประจักษ์ตาได้ คือ ประเทศแถบแสกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ , นอร์เวย์ , เดนมาร์ก

ซึ่งเป็นแผ่นดินที่น้อมรับ "ความรัก" ของพระเจ้า และ นำมาใช้ในการสร้างธรรมนูญการปกครองได้มากที่สุด และ ธรรมนูญได้มอบผลประโยชน์และความผาสุกให้กับคนในสังคม "ทุกชนชั้นสถาบัน"

 

กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นายแทม
นักเขียนสรรสาระชีวิต เป็น introvert ระดับ extreme ยกพระเจ้าให้เป็นสหายที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตไปกับเพื่อนสนิททั้งหก คือ ตุ๊กตาหมีเทมโปโป้, ภาษาคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน, ไดอารี่, กองหนังสือ, อัลบั๊มเพลงเศร้า และ ชอคโกแลตร้อนในถ้วยสวย ๆ
ติดตามนักเขียนได้ที่ : เพจนายแทม

รหัสลับ DNA ผู้พิชิตทฤษฎีวิวัฒนาการ ตอนที่ 1

ใครหรืออะไรที่สามารถย่อส่วนข้อมูลและจัดวาง"ตัวอักษร"จำนวนมากมายมหาศาลให้เป็นลำดั

พระเมตตา โลหิต น้ำพุแห่งชีวิต ผู้เจ็บป่วย ใกล้ตาย จงมาหาพระองค์ พระองค์สัญญาที่จะให้ท่านได้รับการบรรเทาและความรอด

พระเมตตาของพระเป็นเจ้า "จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วยให้เข้ามาอยู่ใกล้หัวใจอัน

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 2

ดังนั้นการกลับคืนชีพ จึงเป็นเครื่องหมายของการพ้นบาปที่แท้จริง ความรอดของพระเยซู

บทสวดสายประคำ อัครเทวดามิคาแอล

บทสวด ปรับปรุงจากบทนพวารของวัด น.มิคาแอล ราชบุรี + บทสวดของน่าน ลำดับ การสวด อ้า

เหตุใดพระเจ้าทรงนิ่งเฉยในเหตุการณ์ที่ทุกข์สาหัสของเรา

บ่อยครั้งในชีวิต ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ทรงตอบสนองต่อสิ่งจำเป็นที่เราเฝ้าวอนขอ ซ

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 2

ความสนใจในเพศเดียวกัน มิใช่สิ่งที่บุคคลสามารถเลือกเองได้ " บางคนพบว่าความสนใจในเ

ข้อแตกต่างระหว่างเรา กับ พระเจ้า

โปรดจำไว้ให้มั่นว่า พระเจ้าทรงพร้อมอยู่เสมอ สำหรับท่าน อ่านแล้วโปรดแบ่งปันต่อด้ว

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 3

เราในฐานะผู้ดำเนินรอยตามพระคริสต์ควรจะเป็นคนนั้น ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

คุณไม่ได้เป็นหนี้ผม ?

เรื่องราวของ Menon เริ่มต้นเมื่อหลังจากเรียกร้องเอกราชได้สำเร็จ Menon ก็อพยพเข้า

รวมบทสวดแรง ๆ อีกครั้ง (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คุณไสย,ผีเจ้าเข้าทรง,เจ้ากรรมนายเวร,ผีร้านทุกภพภูมิ)

พอดีค้นเอกสารเรื่อง"ความรักของพระเป็นเจ้า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น" เจอเอกส