กำลังโหลดหน้าเพจ

หมวดหลักสอนทำเว็บขั้นพื้นฐาน

หมวดย่อย
กิจกรรมอ่าน
กลุ่มแฟนเพจแนะนำ แนะนำเพจของตัวเองก่อน
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องจากโซเชียล :
แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Concepts)

แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Concepts)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 01:51 น.

การโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP = Object-Oriented Programming)

การเขียนโปรแกรมที่ประกอบด้วยกลุ่มของวัตถุ(Objects) แต่ละวัตถุจะจัดเป็นกลุ่มในรูปของคลาส ซึ่งแต่ละคลาสอาจมีคุณสมบัติ การปกป้อง (Encapsulation) การสืบทอด (Inheritance) การพ้องรูป (Polymorphism)
แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Concepts) ?
1. การปกป้อง (Encapsulation)
- การรวมกลุ่มของข้อมูล และกลุ่มของโปรแกรม เพื่อการปกป้อง และเลือกตอบสนอง
2. การสืบทอด (Inheritance)
- ยอมให้นำไปใช้ หรือเขียนขึ้นมาทดแทนของเดิม
3. การพ้องรูป (Polymorphism) = Many Shapes
- Overloading มีชื่อโปรแกรมเดียวกัน แต่รายการตัวแปร (Parameter List) ต่างกัน
- Overriding มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเหมือนกัน เพื่อเขียน behavior ขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างโปรแกรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
class father {
 int n_time;
 private int to_show (int run_time) {
  run_time = n_time + 1; 
  return run_time;
 }
}
class child extends father {
 child() {
  n_time = 5;
  System.out.println(to_show(n_time)); // 7
 }
 public static void main(String[] a) {
  new child();
 }
 private int to_show (int run_time) {
  run_time = n_time + 2; 
  return run_time;
 }
}
นายแทม ดอทคอม
Access Level ?
Specifier Class Package Subclass World
public / / / /
protected / / / .
no modifier / / . .
private / . . .

4. กฏของ OOP (Object Oriented Programming)
อาลัน เคร์(Alan Kay) เป็นผู้บุกเบิกแนวความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคนหนึ่ง และมีส่วนพัฒนา Small talk ได้เสนอกฎ 5 ข้อของ OOP ไว้ดังนี้
1. ทุกสิ่งเป็นวัตถุ (Everything is an object)
2. โปรแกรมคือกลุ่มของวัตถุที่ส่งข่าวสารบอกกันและกันให้ทำงาน (A program is a bunch(พวง) of objects telling each other what to do by sending messages)
3. แต่ละวัตถุต้องมีหน่วยความจำ และประกอบด้วยวัตถุอื่น (Each object has its own memory made up of other objects)
4. วัตถุต้องจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง (Every object has a type)
5. วัตถุประเภทเดียวกันย่อมได้รับข่าวสารเหมือนกัน (All objects of a particular type can receive the same messages)
5. ลักษณะที่ Object หนึ่ง ๆ ต้องมี
Object Model General, UML OOP Coding in Java
State Value of Attribute Value of Variable Value of Variable/Attribute
Behavior Behavior/Action Method Method
Identity Attribute Property Variable/Attribute
กดชอบรับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นายแทม
นักเขียนสรรสาระชีวิต เป็น introvert ระดับ extreme ยกพระเจ้าให้เป็นสหายที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตไปกับเพื่อนสนิททั้งหก คือ ตุ๊กตาหมีเทมโปโป้, ภาษาคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน, ไดอารี่, กองหนังสือ, อัลบั๊มเพลงเศร้า และ ชอคโกแลตร้อนในถ้วยสวย ๆ
ติดตามนักเขียนได้ที่ : เพจนายแทม

9 สิ่งควรทำ เมื่อคิดจะทำเว็บไซต์

เมื่อคุณคิดจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ควรจะต้องทำอะไรบ้าง คงจะเป็นเรื่องยุ่งยา

ฟังก์ชั่นแปลงจำนวนเงิน จากตัวเลข ให้เป็นภาษาไทย

พอดีว่า บทความนี้น่าสนใจดี เลยเอามาลงให้อ่านกัน เพราะหลายๆ คนอาจจะเอาไปยุกต์ทำระ

วิธีใส่ code ช่องแสดงความเห็น (comment) ของ facebook ลงในเว็บไซต์

web developper สามารถนำส่วนเสริม (Plug in) ของ facebook มาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้

jpgraph หนังสือที่ต้องไปซื้อเก็บไว้

หนังสือเล่มนี้ราคา 295 บาท แต่ผมคอนเฟริ์มว่า อธิบายได้ดี ง่าย เข้าใจและเป็นอีกเล

PHP สอน funtion ค้นหาเลขไอพี (ip) ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เลขไอพีช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถนำไปใช้เชิงสถิติได้มากมาย เช่น การกำหนดการแสดงผล