กำลังโหลดหน้าเพจ

หมวดหลักสอนทำเว็บขั้นพื้นฐาน

หมวดย่อย
กิจกรรมอ่าน
กลุ่มแฟนเพจแนะนำ แนะนำเพจของตัวเองก่อน
ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading)

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading)

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 08:09 น.

 
<Hn>....Heading Text ... </Hn>

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง จะกำกับด้วยแท็ก <Hn> โดย

  • n คือตัวเลขแสดงขนาดของตัวอักษร ค่าของ n นั้นจะมีค่าอยู่ที่ 1 - 6
    • n = 1 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องใหญ่สุด
    • n = 6 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องเล็กสุด
    • สามารถเพิ่ม/ลดขนาดโดยใช้เครื่องหมาย + หรือ - นำหน้าตัวเลขได้ เช่น -1 หรือ +5 เป็นต้น
<HTML>
<HEAD>
     <TITLE>การกำหนด Heading</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

     Computer - Default Size
     <H1>Computer - H1</H1>
     <H2>Computer - H2</H2>
     <H3>Computer - H3</H3>
     <H4>Computer - H4</H4>
     <H5>Computer - H5</H5>
     <H6>Computer - H6</H6>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์

Computer - Default Size

Computer - H1

Computer - H2

Computer - H3

Computer - H4

Computer - H5
Computer - H6

หมายเหตุ ปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์มักจะกำหนดขนาดของตัวอักษร (Font size) ให้มีขนาดคงที่ เช่น 1 หรือ 14-16 Point เพื่อให้แสดงผลได้สวยงาม ได้สัดส่วนเดียวกัน จึงไม่นิยมใช้แท็ก <Hn> ควบคุม แต่จะเปลี่ยนไปใช้ในลักษณะการมาร์ค (Mark) เพื่อควบคุมกับโปรแกรมมิ่ง เช่น XML หรือ CSS แทน

กดชอบรับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นายแทม
นักเขียนสรรสาระชีวิต เป็น introvert ระดับ extreme ยกพระเจ้าให้เป็นสหายที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตไปกับเพื่อนสนิททั้งหก คือ ตุ๊กตาหมีเทมโปโป้, ภาษาคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน, ไดอารี่, กองหนังสือ, อัลบั๊มเพลงเศร้า และ ชอคโกแลตร้อนในถ้วยสวย ๆ
ติดตามนักเขียนได้ที่ : เพจนายแทม

การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่

คำสั่ง < MARQUEE > นั้นจะกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวอักษรและข้อความจะทำให้เว็บเพจขอ

การแสดงข้อความตามที่จัดจัดรูปแบบไว้ในไฟล์ต้นฉบับ

เป็นการกำหนดตำแหน่งการแสดงผลตามรูปแบบที่เราได้ทำการจัดในไฟล์ต้นฉบับ โดยในคำสั่งน

ทดสอบ 16 มีนาคม 2021

ทดสอบ 16 มีนาคม 2021

การกำหนดเนื้อหาเว็บไซต์

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ตรงนี้จะคล้ายกับ Site Title จะใส่รายละเอียดเว็บไซต์ ว

การย่อหน้าใหม่ (Paragraph Tag)

การจะเห็นได้ว่าการขึ้นบรรทัดใหม่ของคำสั่ง < BR > และ < P > นั้น การเว้นว่างระหว่

ความหมายของ HTML

HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้า

เริ่มสร้างเว็บเพจด้วย NotePad

การสร้างเอกสาร HTML หรือเว็บเพจ เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก เพียงแต่เปิดโปรแกรม No

การกำหนดตัวอักษรกระพริบ

ใช้กำหนดแสดงข้อความแบบกระพริบ จะมีลักษณะการแสดงผลเป็นแบบติด - ดับ สลับกันไป

การตกแต่งข้อความ

แท็กที่ใช้ตกแต่งข้อความเพื่อเน้นคำ หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ดูสวยงาม มาตรฐาน HTML

คำสั่งลดขนาดตัวอักษรลง 1 ระดับ

คำสั่ง < SMALL > เป็นคำสั่งที่สามารถลดขนาดของตัวอักษรลง 1 ระดับจากขนาดของอักษรปั